Mjerenja

13.04.2016

Period mjerenja: 01.04.2016 do 07.04.2016, lokacija: Stari Grad


13.04.2016

Period mjerenja: 01.04.2016 do 07.04.2016, lokacija: Pofalići


13.04.2016

Period mjerenja: 28.03.2016 do 31.03.2016, lokacija: Pofalići


13.04.2016

Period mjerenja: 28.03.2016 do 31.03.2016, lokacija: Stari Grad


13.04.2016

Period mjerenja: 23.03.2016 do 27.03.2016, lokacija: Stari Grad


13.04.2016

Period mjerenja: 21.03.2016 do 27.03.2016, lokacija: Pofalići


16.11.2015

Period mjerenja: 02.11.2015 do 08.11.2015, lokacija: Pofalići


16.11.2015

Period mjerenja: 02.11.2015 do 08.11.2015, lokacija: Stari Grad


16.11.2015

Period mjerenja: 26.10.2015 do 01.11.2015, lokacija: Pofalići


16.11.2015

Period mjerenja: 26.10.2015 do 01.11.2015, lokacija: Stari Grad


06.11.2015

Period mjerenja: 19.10.2015 do 25.10.2015, lokacija: Stari Grad


06.11.2015

Period mjerenja: 19.10.2015 do 25.10.2015, lokacija: Pofalići


03.11.2015

Period mjerenja: 12.10.2015 do 18.10.2015, lokacija: Pofalići


03.11.2015

Period mjerenja: 12.10.2015 do 18.10.2015, lokacija: Stari Grad


03.11.2015

Period mjerenja: 05.10.2015 do 11.10.2015, lokacija: Pofalići


03.11.2015

Period mjerenja: 05.10.2015 do 11.10.2015, lokacija: Stari Grad


16.10.2015

Period mjerenja: 28.09.2015 do 04.10.2015, lokacija: Pofalići


16.10.2015

Period mjerenja: 28.09.2015 do 04.10.2015, lokacija: Stari Grad


06.10.2015

Period mjerenja: 21.09.2015 do 27.09.2015, lokacija: Pofalići


06.10.2015

Period mjerenja: 21.09.2015 do 27.09.2015, lokacija: Stari Grad