Obavijest o poništenju Javnog oglasa za imenovanje kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja