Javni poziv za vlasnike individualnih stambenih objekata i objekata kolektivnog stanovanja za apliciranje u okviru projekta "Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo"