Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troskova rekonstrukcije unutrasnje gasne instalacije vlasnicima individualnih stambenih jedinica/objekata koji su priključeni na distributivnu gasnu mrežu do 31.12.2017.godine