JAVNI OGLAS za imenovanje na poziciju direktora Kantonalnog stambenog Fonda Sarajevo