J A V N I P O Z I V za Listu kandidata koji mogu obavljati poslove prinudnog predstavnika etažnih vlasnika