Javni poziv za prijavu investitora koji su vlasnici novoizgrađenih stanova u zgradama kolektivnog stanovanja koji su zainteresovani da iste izdaju u zakup na period od 10 godina uz zaključivanje ugovora o zakupu uz obavezu kupoprodaje stana sa zakupcem

Javni poziv za prijavu investitora koji su vlasnici novoizgrađenih stanova u zgradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo i koji su zainteresovani da iste izdaju u zakup na period od 10 godina uz zaključivanje ugovora o zakupu uz obavezu kupoprodaje stana sa zakupcem