Nacrt dokumenta revizije Plana upravljanja Spomenikom prirode ''Skakavac''

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, putem Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, obezbijedilo je reviziju Plana upravljanja Spomenikom prirode ''Skakavac'', te se Nacrt ovog dokumenta stavlja na javni uvid, shodno Zakonu o zaštiti prirode (''Službene novine Federacije BiH'', broj 66/13). Komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti Ministarstvu, na adresu ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, najkasnije do 25.02.2019. godine.