Obavještenje o poništenju postupka provođenja Javnog anonimnog konkursa za izradu idejnog rješenja loga Zaštićenog pejzaža ''Trebević''

'' Na osnovu člana 12. stav 1. tačka b) 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09, 60/10, 87/13 i 47/14) i Odluke ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, broj: 05-14-12394-1/14 III od 17.07.2014. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo objavljuje OBAVJEŠTENJE o poništenju postupka provođenja Javnog anonimnog konkursa za za izradu idejnog rješenja loga Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' Obavještenje o nabavci za Konkurs za izradu idejnog rješenja loga Zaštićenog pejzaža ''Trebević'' broj: 993-5-2-1-10/14, objavljen je u ''Službenom glasniku Bosne i Hercegovine'', broj 46/14 dana 16.06.2014. godine, a dan kasnije u dnevnom listu ''Dnevni avaz'', kao i na web stranici Vlade Kantona Sarajevo (http://vlada.ks.gov.ba/) i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (http://mpz.ks.gov.ba). Na osnovu cjelokupne analize dobijenih ponuda idejnih rješenja loga Zaštićenog pejzaža ''Trebević'', Komisija je ocijenila da zaprimljene ponude nisu odgovorile datom Projektnom zadatku, te se s obzirom na navedeno poništava Javni anonimni konkurs. S tim u vezi, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će ponovo objaviti ''Javni anonimni konkurs za izradu idejnog rješenja loga Zaštićenog pejzaža ''Trebević''.