"AHSUN - sirovinacomerc" d.o.o. Ilijaš

Naziv operatora: 
"AHSUN - sirovinacomerc" d.o.o. Ilijaš
Adresa operatora: 
Bosanski put 215
Lokacija pogona i postrojenja : 
Ilijaš
Telefon operatora: 
033 400-298
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-7013/19
Datum izdavanja rješenja: 
25.10.2019
Vrste otpada: 
17 04 05 željezo i čelik
Dozvola važi do : 
25.10.2024
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada