94

Opis i namjena
Opis imovine: 
JU OŠ"Zaim Kolar" zgrada obrazovanja
Vrsta imovine: 
Poslovna zgrada
Vlasništvo: 
Kanton Sarajevo
Osnov korištenja: 
Sopstveno
Namjena zemljišta: 
Poslovna zgrada
Lokacija
Općina: 
Trnovo
Adresa: 
Šabići
Katastarska čestica: 
70
Površina i vrijednost
Površina (ha): 
0.00
Površina (a): 
0.00
Površina (m2): 
417.00
Vrijednost imovine (KM): 
0.00
Ostalo
Zakup: 
Korisnik
Nadležno ministarstvo: 
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Naziv subjekta: 
JU OŠ"Zaim Kolar"područna škola Delijaši
Sporna: 
Ne