Novosti

27.09.2016

Okončani su radovi na utopljavanju i rekonstrukciji objekta Osnovne škole „9. maj“ u Pazariću. Tim povodom, danas su učenici ove škole upriličili prigodan svečani program kojem su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo (KS) Elmedin Konaković, ministri za obrazovanje, nauku i mlade te prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Elvir Kazazović i Čedomir Lukić, federalna ministrica obrazovanja Elvira Dilberović, zastupnik u Skupštini KS Eldar Čomor i načelnik Općine Hadžići27.09.2016

S obzirom na to da se približava grijna sezona, kada se usljed rada velikog broja kotlovnica ali i drugih faktora očekuje zagađenje zraka, danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (urbanističko-ekološke, prometne, tržišne, komunalne inspekcije) te inspekcije zaštite od požara koja djeluje u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Tema sastanka je bila primjena nove Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka koju je donijela Skupština KS u junu ove...22.09.2016

Vlada Kantona Sarajevo je danas utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju i na taj način krenula u unapređenje postojećih rješenja kada su u pitanju namjena i korištenje prostora te unapređenje procedura vezanih za sam postupak građenja.

Novim Zakonom se žele stvoriti pretpostavke za unapređenje poslovnog okruženja, što je i cilj Projekta koji u tu svrhu zajednički realizuje Vlada Kantona Sarajevo sa članicom grupacije svjetske banke IFC. Akcionim planom Vlade KS za 2016. godinu, u okviru realizacije državne reformske agende, takođe je22.09.2016

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade u cilju usaglašavanja važećeg Zakona sa Zakonom o stvarnim pravima, te iz razloga što se kroz praktičnu primjenu, posebno kroz nadzor nad primjenom Zakona, koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ukazala potreba da se na drugačiji način regulišu, prije svega prava i obaveze etažnih vlasnika i upravnika (dosadašnjeg upravitelja), kao i predstavnika etažnih vlasnika.

Predloženim rješenjima su se imale u...19.09.2016

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić i ministar kulture i sporta KS Mirvad Kurić obišli su danas radove na objektu Pozorišta mladih Sarajevo sa v.d. direktorom ove ustanove Semirom Krivićem. Radovi su u završnoj fazi, a izvode se u okviru Projekta „Zeleni ekonomski razvoj“, odnosno njegovog dijela koji se odnosi na aktivnost „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u Kantonu Sarajevo“.

Ovo je jedan od sedam objekata javnih ustanova...